تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ - ۱۱:۳۲ کد مطلب 84642

دیدگاه/ کمال رستمعلی؛

از این همه توطئه غمی نیست

ما را اما از این همه طراحی، از این همه شورای رهبری گفتن و خط و نشان کشیدن برای آینده و تهدید کشور به سوریه شدن، غمی نیست که این سرزمین عزیز صاحب دارد، یعنی هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. شهسوار من که مه آیینه دار اوست، صاحب این سرزمین عزیز هست.

میدان ۷۲/ کمال رستمعلی: درست در روزهایی که به نظر، همه ی طراحی ها، خطری را متوجه انقلاب و کشور کرده، و آری درست در همین لحظات، باید امیدوار تر و با انگیزه تر باشیم.

کسانی در انتخابات پیش رو در پی قدرت گرفتن هستند که مهجوری عشاق روا می دارند، آن ها لابد نشسته اند و طراحی کرده اند، سال ها و ماه ها، از همین حالا هم درباره جانشین رهبری سخن می گویند؛ هر بار به زبانی، گاه به کنایه و گاه آشکار؛ حالی درون پرده بسی فتنه می رود!
اما خدا هم طراحی و مکر خودش را دارد، آنان طراحی می کنند که ناموس عشق و رونق عشاق ببرند و خدا چونان همیشه، مستضعفان را به بر کشیده و در اوج می خواهد.

پیروزی با مستضعفان است، ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن! نه هراسی از این نمایش ها و جلوه فروشی های ثبت نام برای انتخابات داریم و نه تشویش قدرت نمایی آنان که دل در گرو غیر دارند. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم.

انتخابات در پیش است و طراحی و شطرنج آن که اصل و ریشه را هدف گرفته، به گام های آخر خود می رسد.

یک انقلابی عدالت خواه نیک می داند و می فهمد که این دو سوی صحنه، نه چونان دو سوی صحنه ی سال ۹۲، بلکه عرصه ی پیش رو مواجهه مدافعان آرمان های انقلاب و کسانی ست که اراده قطعی شان هضم شدن در جهانی ست که نظام سلطه اداره اش می کند.

که انقلابی عدالت خواه، اگر هم دل در گرو دولت قبل و دکتر احمدی نژاد داشت، به واسطه آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و پا فشاری دولت قبل بر ارزش های ریشه دار بود و هست.آن روزها بر پرهیز از اشرافی گری و غرب اندیشی و احساس حقارت و عدم باور به خود و اقتصاد لیبرال و سبک زندگی غیر ایرانی، پای فشردیم و عدالت را طلبیدیم و گشوده شدن حلقه های بسته و تکیه بر توان و ظرفیت داخل را خواستیم و مهر را ترانه کردیم و پرچم پر غرور کشورمان را بر سر دست گرفتیم و حالا هم در این مصاف، نه منفعل، که هم چنان در صف عدالت خواهان هستیم. رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار.

ما را اما از این همه طراحی، از این همه شورای رهبری گفتن و خط و نشان کشیدن برای آینده و تهدید کشور به سوریه شدن، غمی نیست که این سرزمین عزیز صاحب دارد، یعنی هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. شهسوار من که مه آیینه دار اوست، صاحب این سرزمین عزیز هست.

همو تا کنون ما را راهنما و پناه بود و همو نشان خواهد داد به اربابان حلقه، که چگونه خدا همه ی رشته های شان را پنبه خواهد کرد.

روزها و ماه ها و البته یکی دو سال آینده، روزهایی ست که از تماشای طراحی و مکر خدا لذت خواهیم برد. ان شاء الله

 1. گیتی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  انشاءالله….

 2. بچه دهاتي :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  از تماشای طراحی و مکر خدا اذت خواهیم برد ؛‌ان شاءالله

 3. Mortezarahimy :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
  من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

  جانا سخن از زبان مردم وطنت می گویی

 4. فرزند یک شهید :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  انشالله خدامکر عمرو عاص ها رابه خودشان باز گرداند!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: