تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ - ۱۶:۴۵ کد مطلب 85716

نظر امام در مورد تسخیر سفارت آمریکا :

امام خمینی:آمریکا توقع دارد توطئه کند و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند؟

توقع این هست که جانی دست اول ما را ببرند آنجا نگه دارند وحمایت از او بکنند، و اینجا هم مرکز توطئه درست کنند، و مرکز پخش چیزهایی که توطئه گری است درست بکنند، نمی دانم ، همه چیزهایی که می خواهند بکنند، بکنند وملت ما و جوانهای ما و جوانهای دانشگاهی ما و جوانهای روحانی ما بنشینند تماشا کنند

به گزارش میدان ۷۲ ، از جمله حرفهایی که هی زده می شود و هی پراکنده می شود از اطراف که “یک انقلابی شده است ، اما چیزی نشده است ، فقط یک انقلابی شده است و از فرم شاهنشاهی به فرم آخوندی برگشته است ، اصلا چیزی نشد. ” این یک مطلبی است که من دیروز هم باز گفته ام . حالا هم عرض می کنم که آنکه ملت می خواسته ، همه آن شده است . چه ملت می خواست ؟ ملت آن فریاد که می کرد چه می گفت ؟ نمی گفت که آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی ؟ کدام یکیش نشده است ؟ الان آزادی هست به طوری که من و شما می توانیم اینجا بنشینیم صحبت کنیم . پنج سال پیش از این می توانستیم ؟ هیچ که استقلال هست . الان این بساطی که امریکا درآورده است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد می زند و شیاطین را دور خودش جمع می کند، این برای این است که دستش کوتاه شده است . دستش از ذخایر ما؛ از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است . وترس این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می کند.

 

و آن مرکزی هم که جوانهای ما رفتند گرفتند – آنطور که اطلاع دادند – مرکز جاسوسی و مرکز توطئه بوده است . امریکا توقع دارد که شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه ، پایگاهی هم اینجا برای توطئه درست کنند، و جوانهای ما بنشینند و تماشا کنند. باز ریشه های فاسدبه فعالیت افتاده بودند که ما هم دخالتی بکنیم و جوانها را بگوییم که شما بیرون بیایید ازآنجایی که رفتند. جوانها یک کاری کردند برای اینکه دیدند، آخر ناراحت کردند این جوانها را. یک شاهی که در طول پنجاه سال این مملکت را به غارت کشیده است و به چپاول برده است و داده است و داده خوردند و خودش خورده است ، و بالاتر از این ، این قدر قتل نفس کرده است ، کشتار عمومی کرده است ، پانزده خرداد – آنطوری که معروف شد – پانزده هزار نفر کشته شده است . در روز پانزده خرداد و از آن وقت تا حالا شاید صدهزار نفر ما مقتول داشته ایم و چند صد هزار نفر معلول داشته ایم ، که ما هر روز مواجه با این معلولها هستیم . الان به من گفتند که معلولینی که در اینجا هستند روز عید غدیر،معلولین یک دسته ای از اینهاست . بسیاری از اینها همان معلولین زمان این انقلاب است وبه دست آنها شده . گفتند که روز عید غدیر جلسه ای دارند شما هم بیایید، البته من هم می روم آنجا. توقع دارند که یک کسی که پنجاه سال به این ملت آنطور کرده است و حالاامریکا با یک بهانه بیخود او را برده است نگه داشته در پناه خودش ، و برایش وسائل آرامش تهیه کرده است ، و به اسم مریض بودن یا به واقع مریض بودن – فرقی نمی کند – اورا برده در آنجا و نگه داشته ، و جوانهای ما که آنجا اظهار مخالفت می کنند، آنها را یامتفرق می کنند یا حبس می کنند. به همین دو، سه روز که در آن مجسمه آزادی – که یک دروغ شاخداری است در امریکا، آزادی – جوانهای ما رفتند به آنجا متوسل شدند و یک پارچه بستند به آنجا که شاه را باید بدهید. پلیس رفته و آنها را متفرق کرده و چند نفر ازآنها را گرفته است .

 توقع این هست که جانی دست اول ما را ببرند آنجا نگه دارند وحمایت از او بکنند، و اینجا هم مرکز توطئه درست کنند، و مرکز پخش چیزهایی که توطئه گری است درست بکنند، نمی دانم ، همه چیزهایی که می خواهند بکنند، بکنند وملت ما و جوانهای ما و جوانهای دانشگاهی ما و جوانهای روحانی ما بنشینند تماشا کنندتا خون این صد هزار نفر تقریبا – یا کمتر و بیشتر – هدر برود، برای اینکه احترامی قائل بشوند به آقای کارتر و امثال اینها.

توطئه ها نباید باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر این خرابکاریها نبود، اگر آن کار فاسد نبود، همه مردم آزادند در اینجا موجود باشند. اماوقتی توطئه هست در کار، وقتی که آنطور کارهای فاسد انجام می گیرد، ناراحت می کندجوانهای ما را. جوانها توقع دارند در این دنیا که مملکتشان – که این قدر برایش زحمت کشیدند – دستشان باشد. وقتی می بینند توطئه است که می خواهند که دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه چیزشان به باد برود، نمی توانند بنشینند. توقع نباید باشد که آنهابنشینند تماشا کنند. و آنها چپاولگریهایشان را کردند، حالا توطئه هاشان را بکنند و رشدپیدا بکند این توطئه و چه بشود. جوانهای ما باید با تمام توجه و با قدرت این توطئه ها را ازبین ببرند.

 

توطئه های زیرزمینی و پنهان  

امروز روزی نیست که ما بنشینیم و نگاه کنیم . امروز، حال از آن وقتی که محمدرضابود یک قدری عمیق تر است ، بدتر است . آن وقت معلوم بود که این خائن ایستاده درمقابل ملت ، ملت هم می شناخت او را و مقابل ایستاده بود. امروز خیانتهای زیرزمینی است . یک توطئه های زیرزمینی است که توطئه های زیرزمینی در همین سفارتخانه ها که هست دارد درست می شود، که مهمش و عمده اش مال شیطان بزرگ است که امریکاباشد. و نمی شود بنشینید و آنها توطئه شان را بکنند. یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتی ، و با حرفهای نامربوط دمکراسی و امثال ذلک ما را اغفال کنند که مملکت دمکراسی است ، و هر کسی حق دارد در اینجا بماند، هر که حق دارد توطئه بکند. این حرفهای نامربوط را باید کنار گذاشت . و ملت ما همان طوری که تا حالا پیش آمده ، ازاینجا به بعد هم باید پیش برود و قطع کند دست اینها را. و چنانچه اینها آدم نشوند و شاه راکه خزاین ما را برده است و در بانکها مقادیر بسیار زیادی – که ما حالا شاید بعضی از آن را مطلع باشیم – در بانکها سپرده است و همه مال ملت است ، تا این را برنگرداند، و اگراین را برنگردانند، ما طوری دیگری با آنها رفتار می کنیم . با انگلستان هم طوری دیگررفتار می کنیم .

 

 آنها خیال نکنند که ما هم همین طور نشسته ایم گوش می کنیم که هر غلطی اینها می خواهند بکنند. نخیر، اینطور نیست . مسئله باز انقلاب است . یک انقلاب زیادتراز انقلاب اول خواهد شد. باید سر جای خودشان بنشینند و این خائن را او برگرداند. و آن خائن ؛ بختیار خائن را هم او برگرداند. نه اینکه بختیار خائن را ببرند آنجا و بنشیند و توطئه کند و افراد دور خودش جمع کند و – عرض بکنم – روزنامه بنویسد و اطلاعات درست کند، و جوانهای ما را دولت انگلستان توقیف کند و بگیرد، برای خاطر اینکه تظاهر بر ضدشاه یا بر ضد بختیار کرده اند. اگر دست برندارند از اینها و این جانیها را تحویل ندهند، یالااقل بیرون نکنند از مملکت خودشان ، ما تکلیف دیگری داریم و عمل می کنیم به آن تکلیف باید با قدرت پیش برویم .

 

اگر اظهار ضعف ، اگر احساس این را بکنند که ما ضعیف شدیم ، اگر این تضعیفهایی که این نویسنده های بی انصاف ما از این ملت می کنند،احساس بکنند اینها که این نوشته ها در ما تاثیر کرده است ، این احساس را اگر بکنند،جری خواهند شد و حمله خواهند کرد. کارهای خودشان را بدتر خواهند کرد. احساس ضعف در خودتان نکنید. هر چه این نویسنده ها بنویسند که “چیزی نشده است و این مملکت به همان حال سابق هست ” و همان طور در یک نوشته ای که من پریروز دیدم نوشته است که “در رژیم سابق سیاسیون در بند بودند، در حبس بودند، حالا هم سیاسیون در حبس اند، این فرقی نکرده با آنها، در رژیم سابق آن اختناق و کذا بود، حالا هم همان طور است . ” خوب ، این برای این است که روحیه را تضعیف کند. حالا ما حساب می کنیم این را.

 

احساس ضعف ننمودن در برابر توطئه ها

در رژیم سابق ، عده ای محبوس بودند. عده ای گرفتار بودند. حالا هم عده ای محبوس اند. این شک ندارد. اما کیها هستند؟ در رژیم سابق کیها حبس بودند و در رژیم حالا کیها حبس هستند؟ چه گروهی در رژیم سابق اعدام می شدند؟ ما ببینیم در رژیم سابق کی اعدام می شد و در این رژیم کی اعدام می شود؟ این را دیگر حساب نمی کننداینها. سربسته می گویند که خیال می کنند جوانها بازی می خورند از این حرفها. در رژیم سابق ، آنهایی را که می کشتند، بهترین جوانهای ما و متعهد و مسلم ، برای اینکه می گفتندکه خلاف نکنید، می گفتند که مملکت ما را به باد ندهید. علمای اسلام بودند. این آقای منتظری (۳) مدتها در حبس بود. آن مرحوم آقای طالقانی (۴) مدتها در حبس بود و امثال اینها زیاد. آنهایی که اعدام شدند چه اشخاصی اعدام شدند؟ مرحوم سعیدی (۵) اعدام شد و امثال اینها. از همین علمایی که در همه اطراف اینها گرفتند و در بعضی وقتها درحبس بودند. این آقای لاهوتی که الان در [سپاه ] پاسداران هست ، ایشان مدتها حبس بود. و چه زجرهایی این مرد دیده است و چه اهانتهایی دیده است . در تبعید فضلای این حوزه ، علمای این حوزه ، دانشمندهای این حوزه در تبعید بودند. این طرف ، آن طرف ،اینها را می بردند و تبعید می کردند. آنهایی که حبس بودند در آن وقت ، این سنخ مردم بودند. آنها هم که اعدام شدند آن جور اشخاص بودند.

 

آنها هم که تبعید شدند، آن جوراشخاص بودند. حالا بیاییم این طرف قضیه را ببینیم که فرقی مابین حالا و آن وقت نیست . اعدام شده است هویدا،  نصیری . اینها برای او دارند سینه می زنند. اینهایی که الان دارند می نویسند که فرقی نکرده ، اینها همینهایی است که در امریکا صحبتش رامی کنند که چرا؟ چرا؟ چرا؟ و آن بی انصافهای طرفدار حقوق بشر صدایش را درآوردندکه چرا اعدام می شود؟

 

همانهایی که در آن وقتی که دارد می نویسد چرا در ایران اعدام می شود؟ در جاهای زیادی از قبل همین امریکای فاسد، قتل عام دارد می شود، یک کلمه راجع به آن نمی گویند. اما این طرفش را که هویدا را اعدام کردند یا نصیری را اعدام کردند یا این اشخاص فاسد را، صدای هیاهوشان درآمده . و اینها هم که در اینجا و ازعمال آنها هستند می نویسند که فرقی نکرده است ؛ حالا هم اعدام هست ، آن وقت هم اعدام بود. حبسیها کیها هستند؟ آن وقت کیها بودند؟ شما حالا یک دانه حبسی پیدامی کنید که یک آدم صحیح باشد و حبس باشد؟ یک آدمی پیدا می کنید؛ یک آدم متدین ، یک آدم ملی ، یک آدم باشد؟ آن وقت که حبس بودند، همه ملیون حبس بودند.و همه عرض بکنم که – امثال ذلک . و حالا کی حبس هست ؟ اینهایی که جنایات زیادکردند و آنهمه جنایات را کردند، اینها حبس هستند. آن وقت وضع حبس حالا را با این جنایتکاران ببینید، با وضع حبس آن وقت را با آن جنایتکارها، با آن مردم صحیح . وضع آن وقت آنطور بود که باید از آنهایی که حبس بودند بشنوید چه شده است . اینها را تا آن و این شلوغیها هم که گاهی وقتها همین شیاطین ایجاد می کنند و همین طرفدارهای این فاسدها ایجاد می کنند، اینها هم حلش اشکالی ندارد.

 

اینها خیال می کنند که قضیه کردستان یک قضیه ای است که قابل حل نیست . قضیه کردستان را، اگر اینها مخلوط بامردم کرد نبودند و با جوانها و با زنها و با بچه ها نبودند – که ما نمی خواهیم حتی یک نفرآدم بیگناه کشته بشود – اگر نبودند که کاری نداشت اینها را درو کردن و از بین بردن . لکن مع الاسف اینطوری است الان . شما لابد شنیدید این را که زن و بچه ها را این بی انصافهاسپر کردند، و با سپر کردن آنها، جوانهای ما را کشتند. و آن جوانهای غیور به واسطه اینکه مبادا بیگناهها کشته بشوند، آنها مقابله نکردند. خوب ، اینها اگر چنانچه مخلوط به آنهانبودند کاری نداشت اینها را از بین بردن . اینها یک همچو قوه زیادی نیستند؛ یک دسته اشرار هستند. این اشرار را ما سابقا هم با آنها مواجه بودیم . اینها یک دسته ای از اشرارهستند که دزدی می کنند. گاهی وقتها هم آدم دزد، آدم هم می کشد. اینها یک قوه ای نیستند الان در مقابل قوه دولت ، یا در مقابل قوه ملت . ما هر وقت بخواهیم ، همه ملت

 

دستهای پشت پرده در آشوبهای کردستان

حدودی که ما اطلاع داریم ، که مهمش تهران است ، اشخاصی که در آنجا هستند ومکررا ما هم سفارش کرده ایم ، ابدا تعدی به کسی نمی کنند. حبسها از حبسهایی نیست که نارضایتی داشته باشند. حبس هستند، اما این بی انصافها می نویسند که در حبس بدترمی گذرد از آن وقتی که در آنجا در آن حبسها. [در] آن حبسها پای یکی از علمای ما رااره کردند – آنطوری که نقل کرده اند. این حبسهای حالا بدتر از آن حبسها؟ اینها همه همان شیاطینی هستند که به فریاد کارتر، دور خودش جمع شده اند، برای اینکه همان طورکه آن شیطان بزرگ از قرآن و اسلام می ترسید، حالا اینها هم از این نهضت – که نهضت اسلامی است – می ترسند. و دنبال همان شیطان بزرگ ، مشغول شیطنت هستند و تضعیف می کنند روحیه ملت ما را. باید ملت ما، جوانهای برومند ما با کمال قدرت پیش بروند و ازاین توطئه ها اصلا نترسند. اینها قابل آدم نیستند که انسان ازشان بترسد.

قوی باشید برادرها، خواهرها، قوی باشید با قوت . اسلام پشتیبان شماست . خدای تبارک و تعالی پشتیبان شماست . با قدرت و قوت به پیش بروید و این مملکت را خودتان بسازید. مملکت با دست شما باید ساخته بشود. خداوند همه شما را توفیق بدهد.

ممکن است بروند در کردستان و اینها را از بین ببرند، لکن ما می خواهیم با آرامش کاردرست بشود، بی انصافها نمی گذارند. الان که رفتند یک عده ای که با آرامش کار را حل بکنند که چی چی می خواهید شما. آنهایی که آنها می خواهند که ما دادیم به آنها؛می دهیم . لکن آنها امریکا را می خواهند. آنها ازشان درست بپرسی ، از آن حاق (۸) دلشان بپرسی ، حزب دمکرات می گوید که ما [منافع خلق می خواهیم ]؛ یعنی اظهار تمایل به چپی می کند، لکن همه اینها راستی هستند، راستهای نادرست .

 

جلد دهـم – صفحه ۴۹۱ –  اشغال لانه جاسوسی امریکا

 

  1. علی :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    این کار ضد امنیت ملی و احمقانه آتش زدن سفارت عربستان کار شماست. اول بیانیه مسخره داوری، بعد مشخص مشخص شدن نقش داماد وزیر کشورتون حالا هم که این توجیهات بی ربط. نهاد های امنیتی نمرده باشند تکلیف شما مشخصه