تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ - ۱۷:۰۷ کد مطلب 86062

دیدگاه/ علی بدری؛

باد کاشتید که طوفان برداشت می کنید

در خبرها آمده بود برخی از اعضای محترم جبهه عمارنمایی به سازوکارهای انتخاباتی ان قلت اورده و به فرایند اجرای انتخابات که منجر به عدم صلاحیت شان گردیده زبان اعتراض گشوده اند که چرا در این کشور عرق خورها و قماربازان تایید صلاحیت شده ولی ما احراز صلاحیت نگردیده ایم! و اینکه در خبر دیگری آمده بود برخی از حضرتشان به انتقاد، از شرکت در آزمون خبرگان خودداری ورزیده اند!

میدان ۷۲/ علی بدری: این روزها چه زیبا چرخ دوار فلک بر طبل رسوایی جماعتی میکوبد که زمانی خود جارچی بوق جفا و تهمت به مظلوم بوده اند!

آنانی که در زمان غربت احمدی نژاد هر روز انگ و تهمت جدیدی را علیه او اکتشاف و اختراع می کردند و حدسیات ذهن الوده خود را بمنزله حکم قطعی به اذهان جامعه انتقال میدادند امروز چرخیدن چرخ گذر زمان را در فصل رسوایی تجربه می کنند.

در خبرها آمده بود برخی از اعضای محترم جبهه عمارنمایی به سازوکارهای انتخاباتی ان قلت اورده و به فرایند اجرای انتخابات که منجر به عدم صلاحیت شان گردیده زبان اعتراض گشوده اند که چرا در این کشور عرق خورها و قماربازان تایید صلاحیت شده ولی ما احراز صلاحیت نگردیده ایم! و اینکه در خبر دیگری آمده بود برخی از حضرتشان به انتقاد، از شرکت در آزمون خبرگان خودداری ورزیده اند!

فارغ از اینکه اینان چه بر خود روا داشته اند که امروز دچار چنین سرنوشتی گردیده اند، انچه نگارنده با مرور تاریخ بیاد می اورد! هجمه های تهمت این جماعت مدعی، به خادم مظلومی بود که بر اساس حدسیات خود اورا متهم به برهم زدن قواعد انتخابات می کردند! او را انگ می زدند که قصد دارد به زیر میز زده و قواعد و فرآیند انتخابات را نقض کند! می گفتند اگر کاندیدای جریان احمدی نژاد رد صلاحیت شود او انتخابات را برگزار نمی کند! احمدی نژاد مثل جریان فتنه قایل به سلامت فرایند اجرای انتخابات نیست!

پاین تهمت های ناجوانمردانه در حالی بود که خادم مظلوم هیچگاه بر خلاف فرآیند انتخاباتی کشور سخنی بر زبان نراند و سکوت و سکوت و سکوت….

گذر زمان بود که ثابت کرد بر خلاف این حضرات مدعی، اتفاقا تنها کسیکه زیر هیچ میز قانونی نکوبید و هیچ کجا علیه فرآیند انتخاباتی سخن به زبان نیاورد و مظلومانه سکوت انقلابی کرد احمدی نژاد بود و نه اینان.

اکنون تاریخ و گذر عمر ثابت کرد که کسانیکه بر مظلومیت خادم مظلوم افزودند و بر او تهمت بستند و باد کاشتند! در حال درو کردن طوفان دسترنج خود هستند.

و بازهم چه زیبا که تاریخ بشارت دهنده قضاوت در خصوص فصل رسوایی خواهد بود.

 1. ناشناس :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  دیگر دارید زیاده روی می کنید. آقا تهرانی برای این در آزمون شرکت نکرد که رد صلاحیت شود و فشار از روی شورای نگهبان برای رد صلاحیت سید حسن مصطفوی کاهش یابد. کارش نوعی فداکاری بود.

  رسایی هم که بیشتر از حامیان احمدی نژاد بود گر چه گاهی هم حرفهایی زد اما کوجکزاده که هیچ بی انصافی از او سراغ نداریم. او هم رد صلاحیت شد. این بنده های خدا هیچ وقت احمدی نژاد را متهم به برهم زدن قواعد انتخاباتی نکردند.
  حالا این حرفهای شما چه معنی دارد؟ چه کسی عبرت بگیرد؟ چه کسی رسوا شود؟

  چرا تقوا را رعایت نمی کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: