تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ - ۲۰:۱۷ کد مطلب 89899

گلوبال ریسرچ: روحانی اقتصاد ایران را بدهکار می کند

عده ای از کارشناسان اقتصادی، سیاست های حسن روحانی را به خاطر باز کردن بازارهای ایران بر روی تجارت غربی ها با سیاست آقای دنگ شیائوپینگ بعد از مرگ مائو در چین مقایسه می کنند.

به گزارش میدان۷۲، یک پایگاه معتبر خبری در تحلیلی نوشت: مدل اقتصادی دولت روحانی با ویژگی های بدهکار شدن ایران، توقف توسعه صنعتی و برقراری توسعه وابسته شناخته می شود.

 

سایت معتبر گلوبال ریسرچ با انتشار مقاله ای به تحلیل سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم نوشت: تحت سکان داری حسن روحانی، سیاست اقتصادی “در های باز” یعنی دستور العملی برای بدهکاری، از بین بردن صنعتی سازی و ایجاد وابستگی.

 

عده ای از کارشناسان اقتصادی، سیاست های حسن روحانی را به خاطر باز کردن بازارهای ایران بر روی تجارت غربی ها با سیاست آقای دنگ شیائوپینگ بعد از مرگ مائو در چین مقایسه می کنند.

 

با نگاهی عمیق تر به سیاست های اقتصادی در های باز دولت حسن روحانی، در می یابیم که این سیاست ها بیشتر شبیه به سیاست های “بوریس یلسین” روسیه بعد از سقوط دیوار برلین است تا دنگ شیائوپینگ چین!

 

هم در تئوری و هم در عمل، دولت روحانی مدل اقتصادی را در نظر گرفته است که به طور گسترده با ویژگی های زیر شناخته می شود: بدهکار شدن ایران، توقف توسعه صنعتی، برقراری توسعه وابسته، که اغلب منجر به از بین رفتن استقلال سیاسی و ژئوپولتیکی می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: