تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ - ۰۰:۱۹ کد مطلب 89909

استقلال، آزادی، حکومت عدل علی؛ از شعار تا اقدام

وقتی عدالت، آن هم در دوره ریاست حقوقدان و نه سرهنگ، در سطح بالا این گونه اعمال شود سخن در مورد غیرِ پایین دست گزاف است؛ تجربه دیپلماسی مقاومت ثابت کرده مستلزم استقلال، استقامت در برابر فشار های خارجی و داخلی است .

میدان۷۲/ الهه طالب زاده : جمهوری اسلامی نظامی فرا از یک ایدئولوژی؛متکی بر خواست مردمیِ استقلال، آزادی، حکومت عدل علی؛با اکثریت قاطع آرا سیلی محکمی بر تفکر سکولار و جدایی دین از سیاست زد.

آزادی بر محور عقلانیت،عدالت همه جانبهو استقلال در مقابل استکبار و بطور ویژه کدخدا، سه ستون مقدس جمهوری اسلامی با تاکید بر، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، می باشد.

سه دهه از آن رفراندوم نود و هشت درصدی برای تصاحب عملی آن سه ستون می گذرد؛ آزادی بر محور عقلانیت یقیناً در تفکر نحله هایی که تفسیرشان از آزادی چکیده در تمایلات غریضی و اصطلاح “هر که هر چه می خواهد انجام دهد “نمی گنجد.

ترجیحاً برای حفظ اعتبار اسمی از آن آقایی نمی برم که در دهه پنجاه به جرم فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی راهی اوین شد و هم اکنون بر منصب استادی دانشگاه تهران جلوس کردند؛ و ایضاً نامی از آن جریانی نمی برم که در جهت جمهوری سوسیالیستی کردن و براندازی نظام جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند؛و یا چشم پوشی می کنم از آقای ه.الف و امثالهم که به جرم ارتداد و فعالیت علیه نظام حکمشان اعدام بود اما در دوره برخی رجال زیر لوای دموکراسی مانند صد ها همفکرشان به غرب پناهنده شدند.

فرا از محور عقلانی و حتی انسانی همه اینها به زعم خودشان در خلعت دموکراسی و به زعم ما مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرند که بی شک تعریف دموکراسی “هر که هر غلطی می خواهد انجام دهد “نیست.آدمی در ادوار مختلف به دلیل مثبت بودن مفهوم عدالت، خود را عدالت خواه و صدای مظلومین و مستضعفین می نامد.

اما آیا عدالت به معنی حقیقی و فلسفی خود یعنی هر چیزی در جای خود، در این دوره جاری است؟

چگونه ممکن است کسی که مصلحت خانواده خود را نمی داند و از مدیریت آن عاجز است و حتی از اعمال اطرافیان خود تبری نمی جوید در ردای ریس مجمع تشخیص مصلحت درآید؟و یا دروغگوئی که نزد مردم مدعی است خطوط قرمز رهبری کاملا رعایت شده و نزد رهبری معترف است برخی خطوط را نتوانسته حفظ کند بر منصب حساس وزیر خارجه جلوس فرماید؟

چگونه ممکن است فردی که تمام فرزندانش در دامان غرب زندگی می کنند آینده جوانان کشور دیگری را پای میز مذاکره تضمین کند؟و یا برادری به بررسی پرونده برادر دیگر بپردازد که نه، پشت گوش بیندازد و همچنان نپردازد و بر مقام ارشد قضاوت بنشینند؟

وقتی عدالت، آن هم در دوره ریاست حقوقدان و نه سرهنگ، در سطح بالا این گونه اعمال شود سخن در مورد غیرِ پایین دست گزاف است؛ تجربه دیپلماسی مقاومت ثابت کرده مستلزم استقلال، استقامت در برابر فشار های خارجی و داخلی است .

تفکر مقدس و عمیقی که در دولت های، قبل از این تفکر، در حد رویای دسترسی به چند عدد سانتریفیوژ و در دولت بعد در حد آبگوشت بزباش تنرل پیدا کرد؛ استقلال خواهی و عزت طلبی خاصه در دولت یازدهم که گلابی از آمریکا وارد می کنند و وزیرش برای یک عدد ویزا زانو می زند طنزی بس گریه آلود است.

عدالت، استقلال و آزادی به معنای حقیقی و آنچه در مکتب اسلام و کلام امام خمینی  آمدهدقیقا با آن چیزی بدست می آید که حضرت خامنه ای دولت نهم و دهم را به آن لقب داده است.

#دولت_اقدام

اقدام

اقدام

و نه کلید و برجام و ترجام …

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: