تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ - ۱۶:۴۳ کد مطلب 90336

هاشمی از منظر روان شناسی سیاسی یک “فئودال” است

دوران محافظه کاری به هر شکل و شمایلی و با هر توجیه و مصلحتی به پایان رسیده است، اما متاسفانه در حالی که رهبری نمونه زنده انقلابی اصیل هستند، ما همچنان در پیچ و خم های محافظه کاری اسیر شده ایم.

به گزارش میدان۷۲ سردبیر مجله عصر اندیشه اظهار داشت: دوران محافظه‌کاری به هر شکل و شمایلی و با هر توجیه و مصلحتی به پایان رسیده است، اما متاسفانه در حالی که رهبری نمونه زنده انقلابی اصیل هستند، ما همچنان در پیچ‌و‌خم‌های محافظه‌کاری اسیر شده‌ایم.

پیام فضلی نژاد در دیدار نوروزی با سردبیران نشریات دانشجویی اظهار داشت: آقای هاشمی از منظر روان شناسی سیاسی یک “فئودال” است و این تحلیل نه تنها از بررسی زندگی شخصی ایشان از دوره طفولیت تا امروز، بلکه از لابه لای صفحات کتاب خاطرات وی نیز به دست می آید که مشروح آن را در مستندی که به زودی پخش می شود، توضیح داده ام. ایشان بر مبنای همین روحیه و رویه فئودالی به ساخت قدرت نگاه میکند و آنچه در نگاه وی اصالت دارد، صرفا قبضه کردن قدرت است، نه ابزار و روش آن. بنابراین، طبیعی است که یک سیاستمدار فئودال منفعت گرا، روزی چپ باشد و روزی راست، روزی مصلحت گرا باشد و روزی آرمان گرا، چون در نگاه او قدرت است که مشروعیت و حتی مقبولیت می آورد، نه اینکه مشروعیت و مقبولیت منشاء قدرت باشد.

سردبیر مجله عصر اندیشه افزود: چندی پیش گفتم که “نخبگان باید جامعه را آماده برخورد با چالشهاى منتظرى دوم کنند؛ نزاعی که به زودى رخ خواهد داد و هاشمى با آگاهى به آن شتاب داده است.” برخی همکاران و دوستان اعتراض کردند که این تحلیل زودهنگام است، اما به زعم من اگر برمبنای روش مدیریت رهبری در بحرانها و برمبنای تجربیات ٢۵ سال گذشته نگاه کنیم، می بینیم رهبری گام به گام خطر گفتمانی جریان سرمایه داری رانتی و نئوفئودالیسم ایرانی را هشدار داده اند و امروز نیز یک مرز روشن درباره آخرین دیدگاه آقای هاشمی ترسیم کردند که گمان میکنم ٢ نتیجه صریح بیشتر ندارد؛ یا آقای هاشمی نادان است و یا خائن. دربرابر این مرز شفاف چه باید کرد؟ به نظر من کاری که از امثال ما بر می آید، روایت تحلیلی و مقایسه تطبیقی حوادث تاریخ انقلاب به دور از هرگونه محافظه کاری است؛ چون دوران محافظه کاری به هر شکل و شمایلی و با هر توجیه و مصلحتی به پایان رسیده است، اما متاسفانه در حالی که رهبری نمونه زنده انقلابی اصیل هستند، ما همچنان در پیچ و خم های محافظه کاری اسیر شده ایم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: