تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ - ۱۵:۳۷ کد مطلب 91650

تصاویر سخنرانی دکتر احمدی نژاد در آمل

دکتر احمدی نژاد دیروز در مراسم بزرگداشت مدافعان حرم در آمل در جمع گرم مردم مازندران به سخنرانی پرداختند.
عکسها از تسنیم

۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۲۱۳۹۵۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۲۰۳۵۰۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۲۰۸۴۹۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۲۰۳۸۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۲۰۱۹۴۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۹۷۴۲۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۹۸۳۵۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۹۳۸۳۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۹۵۸۶۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۹۳۰۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۶۹۶۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۷۹۰۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۱۸۲۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۴۹۴۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۷۹۷۹۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۸۷۲۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۷۷۷۶۷۴۷۰۵۵۳ ۱۳۹۵۰۱۲۰۱۰۵۱۱۷۸۸۵۷۴۷۰۵۵۳

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: