تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ - ۱۰:۲۷ کد مطلب 91814

روزنامه آرمان :باید صحت عکس‌های منتشر شده را بررسی کرد!

احمدی‌نژاد با وجود تمامی مسائل به خود اجازه می‌دهد که دوباره و با ادبیات خاص خود در عرصه سیاسی جولان دهد. اگراحمدی‌نژاد بدون پاسخگویی و رسیدگی به مسائل دوران ریاست‌جمهوری ازسوی کانال‌های قانونی مورد تائید قرارگیرد، به‌یقین به دلیل عملکرد ضعیف دوران ریاستش درمیان ملت کوچکترین جایگاهی نخواهد داشت

به گرارش میدان ۷۲ روزنامه آرمان نوشت

شورای نگهبان وسایرنهادهای قانونی به شکل دقیق واصولی به مسائل مملکتی، حقوق ملت و بیت المال رسیدگی می نمایند. به اعتقاد بسیاری از دلسوزان نظام درصورت نظارت دقیق برعملکرد دولت گذشته، احمدی‌نژاد امکان حضور درعرصه سیاسی را نخواهد داشت. با فراخواندن احمدی‌نژاد و رسیدگی دقیق به اتفاقات رخ داده ازجمله مسائل مالی، بیت المال واختلاس‌های بی‌سابقه، وی باید پاسخگو باشد و سپس آنگاه خواهان حضور درعرصه سیاسی باشد. این مسائل درسطح معاونین و وزرای وی اتفاق افتاده است وامروزمعاون اول ایشان به جرم مالی روانه زندان هستند. نکته قابل تامل اینکه ادبیات به کاررفته توسط احمدی‌نژاد از یک سو برای وی و همفکرانش خیالپرداری است و از سوی دیگر این مشی برای ملت فهیم ایران تحقیرآمیز به نظر می رسد. متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که احمدی‌نژاد قبل ازآنکه درمورد اتفاقات رخ داده در دوران ریاست‌جمهوری اش توضیح بدهد و اذهان عمومی را توجیه کند به راحتی در مورد هر موضوعی اظهار نظر می‌کند و می‌توان ادعا کرد در این شرایط دور از ذهن نیست که وی با این ادبیات به عرصه سیاسی کشور بازگردد. این امر توانمندی نهادهای ذیربط را نشان می‌دهد. احمدی‌نژاد با وجود تمامی مسائل به خود اجازه می‌دهد که دوباره و با ادبیات خاص خود در عرصه سیاسی جولان دهد. اگراحمدی‌نژاد بدون پاسخگویی و رسیدگی به مسائل دوران ریاست‌جمهوری ازسوی کانال‌های قانونی مورد تائید قرارگیرد، به‌یقین به دلیل عملکرد ضعیف دوران ریاستش درمیان ملت کوچکترین جایگاهی نخواهد داشت و مورد پذیرش مردم قرارنخواهد گرفت. ممکن است درسراسرکشوراقلیت همفکر و حامی وی تجمعاتی تشکیل دهند. همواره احمدی‌نژاد درتجمع این افراد فعال بوده تا بیان کند ازسوی مردم پذیرفته شده است. در صورتی که باید صحت عکس‌های منتشر شده را بررسی کرد. رئیس‌جمهورسابق می‌داند که درمیان ملت جایگاهی خوبی ندارد و چنین اقداماتی نمی‌تواند تغییری درنگاه مردم نسبت به وی به وجود آورد. کارها، روحیات و حرکات وی ازسوی مردم فراموش نشده است. اکثریت خواهان بررسی عملکرد وی هستند. اگراین مسائل از سوی نهادهای قانونی مورد رسیدگی قرار نگیرد، قطعا ملت رای خود را به سود وی به صندوق‌ها نخواهند ریخت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: