تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ - ۱۴:۴۱ کد مطلب 92066

برادر شهید مدافع حرم :امام می گفت آمریکا هی غلطی نمی تواند بکند اما امروز یک عده حرف از نابودی تاسیاسات ایران بایک دکمه می زنند

آوینی افرادی مثل مرعشی را در دهه شصت شناسایی کرده و افشا می‌کند
/متاسفانه افرادی مثل دکتر محمود سریع القلم، با کتابی تحت عنوان ایران و جهانی شدن،
چالش‌ها و راه حل‎ها استقلال را نفی کرده است و همین فرد داخل دستگاه اجرایی شده است

به گزارش میدان ۷۲ از آ ناج کارگاه بررسی اندیشه‌های شهید سید مرتضی آوینی عصر دیروز در پاتوق کتاب تبریز برگزار شد. مهدی نعلبندی در این نشست با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم شخصیت این شهید، انسان محوری بودن وی می باشد، اظهار کرد: این انسان محوری بودن به معنای اومانیسم نیست که خودش در آثار خود، آن را نقد می‌کند بلکه آوینی توجه به انسان را در منظومه فکری خود ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: شهید آوینی در تمامی اظهاراتش به انسان توجه کرده و هنر را هم در همان چهارچوب تعریفی خود ارائه کرده است؛ آوینی از هنر چند محور را تعریف می‌کند، اول اینکه هنر معرفت است و کاری که هنرمند انجام می‌دهد همان عمل عارف انجام است.

هنرمندان انقلاب اسلامی مجبورند قالب را گرفته و هنر را در داخل آن بریزند

این کارشناس امور رسانه و فرهنگی با اشاره به تبلور مقوله شیدایی و عشق در هنر آوینی، ابراز کرد: آوینی به کشف و شهود در هنر معتقد بود. وی از تاریخ ویل دورانت انتقاد می‌کرد و میگفت که این تاریخ بشری است و تاریخ باید بر مبنای تاریخ انبیا دوباره نگاشته شود.

وی یادآور شد: آوینی انقلاب اسلامی را بعثت دگرباره انسان می‌نامد و هنر و تاریخ را هم بر همین اساس تعریف می‌کند؛ آوینی می‌گوید قالب محتوا را بر می‌گزیند و تکنیک را جزوی از محتوا قلمداد می‌کند. این شهید معتقد بود هنرمندان انقلاب اسلامی مجبورند، قالب را گرفته و محتوای خود را داخل آن بریزند.

آوینی چه تعریفی از هنر داشت؟

نعلبندی با اعلام اینکه آوینی یکی از منتقدین شعار هنر برای هنر می باشد، عنوان کرد: روح و تفکر انسان به چیزی مقید است و این از هنر برای هنر سرچشمه نمی‌گیرد، نگاه شهید آوینی به هنر در زمان خود و صرفا خودش خلاصه نمی شود و زمان‌های قبل از وی نیز چنین افرادی مثل مرحوم فردید چنین سبکی داشتند.

وی توضیح داد: آوینی اثر هنری را تنزل یافته و تمثل شده اندیشه هنرمند می‌داند. او معتقد بود که تعریفی که غرب از انسان دارد، انسان قهر کرده از دین و آسمان است. او زبان هنر را زبان قرب و شهود معرفی کرده است.

از انکار سینمای ملی تا سبیل نیچه ای

این فعال حوزه فرهنگی، شهید آوینی را منکر هنرهای زیبا دانست و افزود: او چنین هنرهایی را به دوران پس از مشروطیت منتسب کرده است. آوینی که معتقد به عرفانی بودن هنر است، سینمای ملی را انکار می‌کند و یا می‌فرماید که باید دانست که سینما از بابت ماهیت نزدیکی بیشتری با کفر و شر دارد تا اسلام و یا می‌گوید که غرب تنها واقعیت از جهان امروز است.

وی بیان داشت: آوینی یک عقبه دارد و نباید وی را منقطع برداشت کنیم، وی که سبیل نیچه‌ای بود، سیگار را ترک می‌کند و یک زمانی می‌شود که کل آثارش را آتش می‌زند.

آوینی را نباید محدود کرد

نعلبندی با بیان اینکه شهید آوینی در مرحله شناخت ذات غرب، جهان امروز، هنر و انسان قرآنی قابل تجویز می‌باشد، اعلام کرد: برخی از ماها متاسفانه شهید آوینی را هنرمند متفکر سیاسی، جناحی و حتی حکومتی می‌شناسیم ولی نباید آوینی را محدود کرد.

وی ادامه داد: برای مثال حضرت آقا در سال ۷۸ دیدگاه آزادی شهید آوینی را رد کرده است. لذا باید مواجهه ما با آوینی به مانند یک اندیشمند باشد. یک متفکر در خیلی جاها می‌تواند قابل نقد باشد.

شباهت تعریف های شهید آوینی به شهریار

این فعال حوزه رسانه با انتقاد از تقلیل آوینی، اظهار کرد: من در هیچ یک از آثار آوینی رد پایی از ناسیونالیستی ندیده‌ام، ولی برخی‌ها با تقلیل آوینی به ایران‌گرایی رسیده‌اند. برای آوینی امت مفهوم زیادتری نسبت به کلمه ملت دارد.

وی اذعان داشت: تعریفی که شهید آوینی نسبت به انقلاب اسلامی و غرب ارائه کرده است، شبیه تعریف مرحوم شهریار از قومیت می‌باشد چراکه هر دو ناظر بر امت بودند. آوینی در پی این بود که زبان سلوک عرفانی را تعریف کند.

نعلبندی با اشاره به مخالفت آوینی با اندیشه سوق کل هنر به سمت موسیقی، تشریح کرد: او بر این باور بود که هنر به سمت فرمالیسم محض و انتزاع نمی‌رود چراکه این همان مفهوم انسان قهر کرده با آسمان است.

دغدغه انقلاب زدایی

احمدرضا بیضایی نیز در این نشست با بیان اینکه محوریت صحبت بنده براساس کتاب آغازی بر یک پایان است، خاطرنشان کرد: بیضایی در این کتاب به مبانی نظری انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی اشاره کرده است. ابداع کننده تعبیر انقلاب زدایی، مقام معظم رهبری می‌باشد، ایشان در سخنرانی آخر سال ۹۴ به انقلاب زدایی در حوزه‌های علمیه اشاره داشتند و مباحث شهید آوینی با تعابیر رهبری در مورد انقلاب زدایی تطبیق دارد.

وی افزود: مرعوبیت در برابر غرب و غرب‌زدگی که بر اساس سوراخ هایی است که شیطان مثل مار می‌تواند وارد شود؛ به ویژه فرهنگ که تمام مقوله‌های اجتماعی سیاسی به آن وابسته است.

افردی همچون سریع القلم که به استقلال اعتقادی ندارند وارد دستگاه اجرایی شدند

برادر شهید مدافع حرم عنوان کرد: از نظر شهید آوینی انقلاب اسلامی نظیر ندارد و از منظر استقلال، نخستین انقلابی است که با شعار نه شرقی نه غربی به وجود می‌آید. تمامی انقلاب‌هایی که در دو سه دهه اخیر بر پایه نظام سازی انجام شده، به دامن شرق یا غرب لغزیده و از بین رفته‌اند.

وی ادامه داد: از منظر شهید آوینی، بعد از فروپاشی شوروی رفع تباین ایدئولوژی شرق و غرب رخ داد؛ متاسفانه افرادی مثل دکتر محمود سریع القلم، با کتابی تحت عنوان ایران و جهانی شدن، چالش‌ها و راه حل‎ها استقلال را نفی کرده است و همین فرد داخل دستگاه اجرایی شده است؛ او می‌نویسد که اگر ما می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم باید بدانیم که مفهوم استقلال پوچ و بی معنیست و باید از این استقلال صرف نظر کنیم.

امام می گفت آمریکا هی غلطی نمی تواند بکند اما امروز یک عده حرف از نابودی تاسیاسات ایران بایک دکمه می زنند

این فعال فرهنگی توسعه اقتصادی را از بزنگاه‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: بحث توسعه اقتصادی از بابت فرهنگ توسعه متفاوت با جریان روشنفکری است؛ در انقلاب اسلامی امام یک بار هم نفرمودند که من آمده‌ام شما را به توسعه اقتصادی برسانم، این مسئله یکی از بدیهیات است که از وظایف مسئولین می‌باشد.

وی توضیح داد: کسانی در اوایل انقلاب معتقد بر نظام تکنوکراتی بودند و می‌گفتند امام انقلاب کرد و به قم رفت تا نظام را به افراد تکنوکراتی بسپارد؛ قران کریم گریختن به دامن غرب را با کلمه مرض تعبیر نموده است. تا شر آن‌ها به ما نرسد. امام گفت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند اما اکنون برخی‌ها معتقدند که آمریکا با یک بمب توان انهدام تاسیسات کشور را دارد.

غرب برای نفوذ متوسل به زور نمی شود

این فعال فرهنگی در پایان بیان داشت: آوینی می‌گفت که در دهکده جهانی باید یک منطقه آزاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سلطه استکبار وجود داشته باشد. کوره دهی نیست که فرهنگ غرب به آنجا نرسیده باشد، غرب برای نفوذ فرهنگی متوسل به زور نمی‌شود . فقط بر اساس نفسانیت انسانها انجام می‌دهیم.

تعبیر آوینی از روشنفکری

در ادامه حسن مولادوست با اعلام اینکه ما در موقعیت نقل آوینی هستیم نه در بیان نقد وی، اظهار داشت: برخی از دوستان که روحیه خودآوینی بینی دارند، هنوز در بیان آوینی متوجه نیست؛ این شهید در مورد روشنفکری سیاسی، اقتصادی و دینی حرف زده است. آوینی با ارجاع به کتاب مبانی اقتصادی شهید مطهری، مفهوم امروزی بانک را قبول ندارد؛ مباحث روشفکری سیاسی با روشنفکری هنری و ادبی همپوشانی‌هایی دارد.

وی اضافه کرد: در مورد مثلث آوینی، شریغتی و جلال آل احمد باید بیشتر صحبت گردد. چکشی که جلال در خدمت و خیانت به روشنفکران می زند و یا شریعتی در بحث طرفداری صریح و روشن خود از امام و یا وقتی می‌گوید امضای تمامی قراردادهایی که در تاریخ وجود دارد باید از روشفکران بگیریم، هرگز سراغی از امضای آخوند نجفی را نخواهیم دید؛ همان بیان بعد از انقلاب، توسط آوینی که با دیدن امام زنده می شود، به صورت به روز از وی می‌شنویم.

این آوینی شناس اذعان داشت: نقد این سه نفر در مورد جریان روشنفکری خیلی سنگین‌تر بود چون خودشان از درون آنها را نقد می‌کردند. آوینی در علت آن می‌گوید چرا که من از راه طی شده سخن می‌گویم، هزاران نقد و کلید واژه حوزوی در مورد روشنفکری وجود دارد، ولی هیچکدام رگ روشنفکری را تکان نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: آوینی در تعریف خود می‌گفت که سبیل نیچه‌ای می‌گذاشتم و در گالری‌ها و محافل شرکت می‌کردم به طوری که از حرفایشان سر در نمی‌آوردم.

آوینی با خروج از روشنفکری توبه کرده بود

این استاد دانشگاه با بیان اینکه آوینی از درون روشنفکری بیرون آمده و توبه کرده بود، ابراز داشت: او بر اساس خودنوشتی که دارد، می‌گفت که من حدیث نفس می‌گفتم. آوینی در نصیحت به ساختن فیلم و نوشتن کتاب همیشه می‌گفت که از حدیث نفس دوری کن.

وی در پایان یادآور شد: آوینی برای برخی از افراد از واژه شبه روشنفکر استفاده می‌کند چرا که روشنفکران غربی را با شرف‌تر از کسانی می‌داند که خودشان را در ظاهر روشنفکر ایرانی نشان می‌دهند و درونشان پوج و غیر اصیل است؛ آوینی این طور افراد را به درخت نخل تشبیه می‌کند که گویی درخت را از آبادان برداشته و در تبریز بکاری، آن وقت این درخت فقط تزئینی می‌شود.

نمی خواهیم از آوینی قدیس بسازیم

در ادامه روح الله رشیدی عنوان کرد: آوینی را ما زنده می‌دانیم پس قابل نقد می‌باشد. ما نمی‌خواهیم که از آوینی یک قدیس بسازیم و در موزه قرار دهیم. ما آوینی ویترینی نمی‌خواهیم پزش را بدهیم. خیلی‌ها کتابش را می‌خرند و نمی‌خوانند اما پزش را می‌دهند.

وی افزود: کسانی را می‌شناسیم که حمال اطلاعات در مورد آوینی هستند ولی کلمه‌ای از این فرد جاری نمی‌شود. ما آوینی را انسان زنده و درگیر امروز می‌شناسیم. ما با آوینی تقویمی مشکل دبیر داریم و اگر معتقدیم که معتبر است، پس باید آوینی را در طول زندگی به همراه داشته باشیم.

شهید آوینی در چندین جبهه جنگید

مسئول دفتر جبهه مطالعات فرهنگی اسلامی استان با اشاره به کتاب توسعه و مبانی تمدنی غرب از آوینی، خاطرنشان کرد: به گفته خود آوینی، ادبیات استفاده شده در مجموعه مقالات این کتاب، با زبان ساده و ژورنالیستی نگاشته شده است.

وی متذکر شد: آوینی در چندین جبهه هم زمان می‌جنگید، از یک طرف در جبهه بود، از طرفی به کارهای مستند و تلویزیون مشغول بود. این طور فردی پز فرهیختگی نمی‌دهد و یا مقاله‌ای تشریفاتی نمی نویسد.

آوینی با غربی ها درگیر شد

رشیدی توضیح داد: مقالات آوینی واکنشی علیه جریانی نامحسوس در نظام بود که تصمیم ساز بودند و کسی نمی‌دید جز آوینی؛ او با کسانی درگیر شده که پرستنده‌ی توسعه به معنای غربی هستند و پنبه‌شان را می‌زند. آوینی با اصطلاحاتی همچون افراد قرن حاضر، شروع به وهم آمیز و خیالی نمودن برخی افکار غربی کرده است.

وی ادامه داد: برخی افراد در قانون‌گذاری کشور و به عنوان مشاوره چندین ساله برنامه بودجه در مصاحبه‌هایی می‌گفتند که می‌شود از دین در امور فردی و حتی اجتماعی بهره برد و برنامه‌ای ارائه داد و لی فکر نمی‌کنم که رشته جدیدی از دین به نام اقتصاد اسلامی بیرون کشید و هر چقدر از زمان گذشته به حرف‌های خود مطمئن تر شده است، چنین افرادی در سازمان برنامه و بودجه کشور، برنامه پنج ساله می نویسند.

آوینی امثال مرعشی را در دهه شصت شناسایی کرده بود

مسئول دفتر جبهه مطالعات آذربایجان‌شرقی در پایان اذعان داشت: افرادی مثل مرعشی که در نظام اجرایی کشور حضور دارند می‌گویند ما معتقد نیستیم که اسلام بعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، همانطور که نظام پزشکی ندارد. اسلام دین هدایت است، همانطور که نظام مهندسی نداشته، نظام اقتصادی هم ندارد. مگر امام صادق متخصص پول و بانک بود که نظام اقتصادی معرفی کند. آوینی چنین افرادی را در دهه شصت شناسایی کرده و افشا می‌کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: