تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ - ۱۰:۵۰ کد مطلب 92600

آقای زیبا کلام !خود را رشد یافته تصور می کنید.

جناب آقای صادق زیبا کلام سلام اخیرا گفته اید اقشار توسعه نیافته و رشد نکرده ی جامعه، حامی و هوادار آقای احمدی نژاد هستند و به او رای خواهند داد. تعریفی از توسعه یافتگی و رشد ارایه نکردید، اما روشن است که این تعابیر را جهت تحقیر و استخفاف مردمی به کار بردید که علی […]

جناب آقای صادق زیبا کلام
سلام

اخیرا گفته اید اقشار توسعه نیافته و رشد نکرده ی جامعه، حامی و هوادار آقای احمدی نژاد هستند و به او رای خواهند داد.

تعریفی از توسعه یافتگی و رشد ارایه نکردید، اما روشن است که این تعابیر را جهت تحقیر و استخفاف مردمی به کار بردید که علی رغم همه ی فضاسازی ها و هجمه ها، هم چنان علاقه مند و حامی آقای احمدی نژاد هستند.

در این خصوص مایلم چند نکته را خدمت تان عرض کنم؛

وقتی مردمانی را عقب مانده و توسعه نیافته می خوانید، یعنی خود را رشد یافته تصور می کنید.

اگر توسعه یافتگی به معنای غرور و نخوت و گنده دماغی ست، بله جناب عالی رشد یافته اید و میلیون ها ایرانی، به واسطه تواضع و حیا و ادب ذاتی شان در تعریف شما از توسعه نمی گنجند.

مردمی که به زعم شما توسعه نیافته اند هرگز به خود اجازه نمی دهند به جناب عالی توهینی روا دارند.

یعنی نشده است یکی از حامیان آقای احمدی نژاد به خاطر سلیقه سیاسی تان مصاحبه کند و عقب مانده تان بخواند.

اگر توسعه یافتگی یعنی فحاشی و تحقیر، بله مردم ایران اهل این گونه رشد و توسعه نیستند.

استاد محترم دانشگاه!

اگر توسعه یافتگی این است که کسی با مدرک مهندسی شیمی بشود نظریه پرداز جامعه شناسی و علوم سیاسی، و مشهورترین کتابش در مقایسه با ضعیف ترین و گم نام ترین آثار متفکران جهان هم شبیه یک شوخی نه چندان بامزه باشد، بله مردم ایران اهل این گونه شامورتی بازی ها هم نیستند و در این زمینه هم شما پیش قراول توسعه هستید.

اگر توسعه یافتگی، انسان را چنین بی منطق، چنین هتاک، چنین چشم و گوش بسته، چنین دور از واقعیت و چنین دور از مردم می کند، این رشد ارزانی خودتان.

مردم ایران مدال هایی دیگر به سینه آویخته اند، مدال هایی که همه ی عمر نصیب تان نخواهد شد؛ مدال ادب، فروتنی، سخاوت، صبر و شجاعت.

جناب آقای زیبا کلام

درک کنید دیری است کار از دست شما خارج شده است.

درک کنید متری که دست گرفته اید ربطی به ملت ایران ندارد.

باور کنید دیگر زمانه ی تحقیر نیست، بفهمید که چه بخواهید چه نخواهید احمدی نژاد در قلب میلیون ها ایرانی جا دارد.

سعی نکنید با توهین به مردم، صورت مساله را پاک کنید.

کاش به همان شیمی تان می پرداختید، حداقلش این بود که ناچار نبودید، برای اثبات نظریه پرداز بودن تان، هر کتاب سبکی را منتشر کنید و مجبور نبودید برای زنده ماندن در فضای سیاسی، به مردم تان توهین کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: