تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ - ۰۶:۲۳ کد مطلب 92968

انتقاد سازمان ملل از شهرک‌سازی صهیونیست‌ها

دفتر هماهنگی مذاکرات صلح خاورمیانه هشدار داد که ادامه خشونت ها ، گسترش شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و کنترل رو به افزایش این رژیم در کرانه های باختری، مذاکرات صلح خاورمیانه و راه حل دو دولتی را با خطر نابودی کامل روبرو کرده است. به گزارش مشرق، دفترمسئول ویژه هماهنگی گفتگوهای صلح خاورمیانه درگزارشی […]

دفتر هماهنگی مذاکرات صلح خاورمیانه هشدار داد که ادامه خشونت ها ، گسترش شهرک سازی های رژیم صهیونیستی و کنترل رو به افزایش این رژیم در کرانه های باختری، مذاکرات صلح خاورمیانه و راه حل دو دولتی را با خطر نابودی کامل روبرو کرده است.

به گزارش مشرق، دفترمسئول ویژه هماهنگی گفتگوهای صلح خاورمیانه درگزارشی که روزپنجشنبه منتشر کرد هشدارداده است که خشونت های اخیر در سرزمین های اشغال شده فلسطینی، تداوم شهرک سازی های غیرقانونی از سوی رژیم صهیونیستی، تخریب خانه ها و اظهارات نفرت پراکنانه همراه با عدم یکپارچی رهبری فلسطینیان امکان دسترسی به یک راه حل دو دولتی در این منطقه را با خطر نابودی مواجه کرده است.
در این گزارش بویژه به افزایش فعالیت های شهرک سازی و کنترل یکپارچه نیروها وعوامل این رژیم در کرانه های باختری اشاره و گفته شده است که در دوره تحت پوشش این گزارش تخریب خانه ها و منابع حیاتی مردم فلسطین بخصوص در ناحیه ‘سی’ دراین کرانه ها به دوبرابر افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش همزمان با اقدامات تجاوز گرانه اسرائیلی دراین مناطق برغم گفت و گوها ودیدارهایی که در ماه های گذشته به منظور آشتی میان رهبران حماس، فتح وسایر تشکیلات فلسطینی در قطر صورت گرفته رهبران فلسطینی همچنان در نفاق ودو دستگی بسر برده و قادر نبوده اند به نقاط مشترکی در تصمیم گیری برای انجام این مذاکرات ومسیر آن دست پیدا کنند.
این نهاد با اشاره به این که در شرایط کنونی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فلسطینی سلمت کرانه های باختری که ۹۰۰ هزار نفر از آن ها را پناهندگان فلسطینی تشکیل می دهند به کمک های انساندوستانه نیاز دارند، تاکید کرده است که تشکیل یک دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات برای استقرار یک دولت مستقل و با دوام فلسطینی حیاتی و ضروری خواهدبود.

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: