تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ - ۱۰:۰۷ کد مطلب 93427

یادداشت اختصاصی عقیل امامی

دیپلماسی ایمیل !!

سوال منطقی این است که مسئول مستقیم بروز خسارت سنگین به منافع ملی و نابودی دستاوردهای هسته ای در اثر اجرای زودهنگام و یکطرفه تعهدات کشورمان در توافق هسته ای و بی توجهی به هشدارها و نصایح مشفقانهء رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این خصوص کیست ؟

توافق هسته ای ایران با کشورهای موسوم به ۵+۱ که از آن با نام ” برجام ” یا برنامه جامع اقدام مشترک یاد میشود و پس از دو سال کشمکش سیاسی در عرصه دیپلماسی و چانه زنی های فراوان طرفین به ثمر رسید ، اینک و چند ماه از آغاز اجرائی شدن آن چهره واقعی خود را آشکار کرد و در مرحلهء اجرا با ناکامی مواجه شد .
گفتگوهای چند جانبه مسئولان دیپلماسی کشورمان و وزرای خارجه دولتها عمدتآ غربی و در راس آن آمریکا که با هدف رفع چالش ۱۲ ساله بر سر مسئله بهره مندی ایران از دانش صلح آمیز هسته ای و پیشرفتهای خیره کنندهء دانشمندان کشورمان در این عرصه آغاز شده ، بفرموده رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به انگیزه رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه و گشایش در امور بازرگانی و تجاری به ایستگاه برجام رسید و حال با گذشت چند ماه از نهائی شدن این توافق واقدامات زودهنگام و یکطرفه تمامی تعهدات کشورمان بر اساس مفاد برجام که البته جای تامل و انتقاد فراوان دارد ، دست اندرکاران مربوطه در دولت محترم از بد عهدی و کار شکنی طرف مقابل یعنی دولت آمریکا در مسیر اجرای این توافق خبر می دهند و همهء این خلف وعده ها که اتفاقا با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد معاهدهء بین المللی قلمداد می شود ، آشکارا از سوی طرفین اعلام و رسانه ای شده اند .
دلسوزان انقلاب و نخبگان منتقد سیاسی که از آغاز مذاکرات هیاتهای فعال در برجام همواره با یاد آوری بد عهدی های پر شمار آمریکا و غیر قابل اعتماد بودن هیات حاکمه واشنگتن ، بر لزوم صیانت از دستاوردهای هسته ای دانش صلح آمیز شکوهمند و افتخار آمیز دانشمندان کشورمان تاکید می ورزیدند و متاسفانه با ادبیات تندروز و در برخی مواقع زننده و اهانت آمیز شماری از مسئولان در دولت محترم نواخته شده اند ، با پیش بینی وضعیت کنونی روند نا مطلوب اجرای توافق نامه پیشنهادات فراوانی را ارائه کردند که برغم خیرخواهانه بودن آنها هیچ یک مورد توجه قرار نگرفت .
اخیرا و پس از رسانه ای شدن بدعهدی و کارشکنی های آمریکا در مسیر اجرائی برجام یکی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای و مسئول اجرای برجام کشورمان با حضور در برنامه گفتگوی ویژهء خبری رسانه ملی ، ضمن اعلام و پذیرش این کارشکنی ها و در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای ایران برای ملزم نمودن آمریکا به تعهداتش در توافق هسته ای گفت که وی و وزیر امور خارجه کشورمان به وسیله ایمیل دولتمردان آمریکا را ملزم به اجرای تعهدات خود می نمایند !!
از سوی دیگر برخی از مسئولان در دولت محترم که با نادیده انگاشتن منافع ملی در برجام ، از آن بعنوان آفتاب تابان و فتح الفتوح یاد می کنند ، با فراموش کامل وعده های قببلی در مورد اثرات مفید برجام و در عرصه اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و رفع تنگناهای معیشتی مردم ، اینک از عدم تاثیر آن بر اوضاع اقتصادی سخن می گویند و این در حالی است که مقامات آمریکائی نیز بطور آشکار از عزم قاطع خود برای ممانعت از رونق فعالیت های اقتصادی و ایجاد گشایش در امور تجاری و بازرگانی کشورمان در اثر اجرای برجام سخن می رانند !!!
حال سوال منطقی این است که مسئول مستقیم بروز خسارت سنگین به منافع ملی و نابودی دستاوردهای هسته ای در اثر اجرای زودهنگام و یکطرفه تعهدات کشورمان در توافق هسته ای و بی توجهی به هشدارها و نصایح مشفقانهء رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این خصوص کیست ؟ و هم اکنون چه اهرم و ابزاری برای پاسخگوئی دولتمردان آمریکا در قبال تعهدات مربوطه جزء دیپلماسی ایمیلی وجود دارد ؟
اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در سفر به آمریکا که به منظور پیگیری راههای گشایش ارتباطات مالی و بانکی ایران با سایر کشورها صورت گرفت ، بیانگر نکات قابل توجهی است که واکاوی ابعاد آن برای جلوگیری از بروز خسارت های بیشتر در این عرصه ضرورت دارد .
وی با تصریح بر اجرای کامل و یکطرفه تعهدات کشورمان در اجرای برجام اراده ء دولتمردان آمریکا در این زمینه را به چالش کشید و تلویحآ از شکست اجرای این توافق نامه خبر داد که مسئولیت اصلی این ناکامی را متوجه آمریکائی ها دانست .
به هر روی شایسته است دولت محترم با نگاه واقع بینانه به عرصه تعاملات جهانی و لزوم اهتمام برای تامین مصالح پایدار انقلاب اسلامی بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی که بارها بر خسارت زا بودن اینگونه مذاکرات و در نهایت بی حاصلی آن برای منافع ملی تاکید ورزیدند و در این برههء حساس از تمامی ظرفیت های موجود غیر از دیپلماسی ایمیلی که کاربردی غیر از هدر رفت انرژی متراکم نیروهای صمیمی و با ارادهء کشور در سنگرهای گوناگون خدمت به نظام و انقلاب و  انباشت خسارتهای مادی و معنوی را ندارند ، بهره جوید و کشور را از خطرات و خسارات بیشتر در اثر اجرای ناقص این توافق نامه برهاند
ان شاالله

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: