تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ - ۱۲:۲۹ کد مطلب 93888

روزی که آیت الله طالقانی دشمنان امام را ناامید کرد+تصاویر

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در کنار وی در قم آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینی در قم آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در قم آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در […]

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در کنار وی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در کنار وی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سیداحمد خمینی در قم

 آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در قم

 آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در کنار وی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و در کنار وی در قم

 آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در قم

آیت الله طالقانی در منزل مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در قم

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در کنار ایشان است

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی در کنار ایشان است

 آیت الله طالقانی درباغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی درقم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی درکنار ایشان است

آیت الله طالقانی درباغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی درقم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی درکنار ایشان است

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی درقم

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی درقم

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی درکنار ایشان است

آیت الله طالقانی در باغ مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی در قم. مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی درکنار ایشان است

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درحال عزیمت به محل سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

آیت الله طالقانی درایراد سخنرانی خود در مدرسه فیضیه قم

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: