تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ - ۱۶:۳۸ کد مطلب 96603

سه دعای همیشه مستجاب

امام صادق(ع) فرمود: سه دعا است که از سوی خدا باز داشته نمی شوند و مستجابند؛ ۱٫ دعا کردن پدر برای پسرش هرگاه که پسر به او نیکی کند، و دعای پدر بر ضرر پسرش هرگاه که پسر، پدر را اذیت کند. ۲٫ دعای مظلوم بر علیه کسی که به او ظلم کرده، و دعای […]

امام صادق(ع) فرمود: سه دعا است که از سوی خدا باز داشته نمی شوند و مستجابند؛
۱٫ دعا کردن پدر برای پسرش هرگاه که پسر به او نیکی کند، و دعای پدر بر ضرر پسرش هرگاه که پسر، پدر را اذیت کند.
۲٫ دعای مظلوم بر علیه کسی که به او ظلم کرده، و دعای او به نفع کسی که او را یاری کرده بود تا حقش را از ظالم بگیرد.
۳٫ شخص مومنی که برای برادر مومنش دعا کند البته وقتی که به خاطر ما به او کمک کرده باشد و با او رفتاری برادرانه داشته است، و دعای او بر علیه برادر مومنش وقتی که درمانده شده بود و برادر مومنش او را با این که توانش را داشت کمک نکند.

پی نوشت:
امالی طوسی، ص۲۸۰
عده الداعی، ص۱۳۳
احادیث الطلاب، ح۳۰۴۵
مجموعه ورام، جلد۲، ص۱۷۱
بحارالانوار، جلد۷۴، ص۷۲

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: