تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۰۹:۴۴ کد مطلب 97609

چه کسانی نمی‌توانند در مرحله دوم انتخابات مجلس رای بدهند؟

به گزارش میدان ۷۲ در مرحله دوم انتخابات افرادی مجاز به رای دادن هستند که در مرحله اول انتخابات در همان حوزه انتخابیه رای داده باشند. براساس قانون انتخابات کسانی که در مرحله اول انتخابات و در مهلت قانونی اخذ رای موفق به رای دادن نشده باشند نیز می‌توانند در مرحله دوم انتخابات رای خود […]

به گزارش میدان ۷۲ در مرحله دوم انتخابات افرادی مجاز به رای دادن هستند که در مرحله اول انتخابات در همان حوزه انتخابیه رای داده باشند.

براساس قانون انتخابات کسانی که در مرحله اول انتخابات و در مهلت قانونی اخذ رای موفق به رای دادن نشده باشند نیز می‌توانند در مرحله دوم انتخابات رای خود را به صندوق بیندازند.

متولدین قبل از تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ می‌توانند در انتخابات شرکت کنند

همچنین قانون انتخابات در خصوص افرادی که می‌توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند، اذعان می‌دارد کسانی که سن قانونی آنها در روز اخذ رای در مرحله دوم به ۱۸ سال تمام رسیده یعنی متولدین قبل از تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ باشند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. به عبارت دیگر در مرحله دوم انتخابات نیز رای اولی خواهیم داشت.

چه کسانی نمی‌توانند در مرحله دوم انتخابات مجلس رای بدهند؟

مدارک لازم برای شرکت در انتخابات

طبق قانون داشتن شناسنامه عکس‌دار و کارت ملی در هنگام اخذ رای ضروری است.

سهم اقلیت های مذهبی از مجلس شورای اسلامی

از تعداد کل نمایندگان پنج نفر به ترتیب ذیل مربوط به اقلیت های دینی می‌باشد:

‌زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده.

چه کسانی نمی‌توانند در مرحله دوم انتخابات مجلس رای بدهند؟

برگه های رأی باطل

در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:

آراء ناخوانا باشد.

آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

آراء تکراری.

آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

منبع میزان

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: