تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ - ۰۱:۳۳ کد مطلب 98635

ترامپ و کلینتون فاتحان انتخابات ایالات پنجگانه شدند + آمار

گروه بین‌الملل مشرق – انتخابات درون حزبی زیاست جمهوری آمریکا در ۵ ایالت کانکتیکات، رود آیلند، دلاوِیر، مریلند، و پنسیلوانیا برگزار شد و در جبهه دموکرات‌ها، هیلاری کلینتون موفق به کسب پیروزی در ۴ ایالت و سندرز موفق به فتح آرای یک ایالت شد. در جبهه جمهوریخواهان نیز، دانلد ترامپ موفق به شکست دو رقیب […]

گروه بین‌الملل مشرق انتخابات درون حزبی زیاست جمهوری آمریکا در ۵ ایالت کانکتیکات، رود آیلند، دلاوِیر، مریلند، و پنسیلوانیا برگزار شد و در جبهه دموکرات‌ها، هیلاری کلینتون موفق به کسب پیروزی در ۴ ایالت و سندرز موفق به فتح آرای یک ایالت شد. در جبهه جمهوریخواهان نیز، دانلد ترامپ موفق به شکست دو رقیب خود در هر ۵ ایالت شد. بدین ترتیب، می‌توان تقریبا -اگر اتفاق خاصی رخ ندهد- کلینتون و ترامپ را دو رقیب دور نهایی دانست. انتخابات ایندیانا و چند ایالت دیگر هم پیش روست اما انتخابات کالیفرنیا (۷ ژوئن) به عنوان مهمترین ایالت آمریکا، با مجموعا ۵۴۸ رای (نماینده + ابرنماینده) برای دموکرات‌ها و ۱۷۲ رای برای جمهوریخواهان، نقش بسیار مهمی برای این دو در زدن تیر خلاص به رقیبان خواهد داشت. حتی ممکن است که قبل از انتخابات کالیفرنیا، این دو نفر رای لازم برای ورود به دور نهایی را کسب کنند. گزارش فعلی، به نتایج و حاشیه‌های انتخابات ایالات پنجگانه می‌پردازد:

ترامپ و کلینتون فاتحان آلکر

انتخابات روز سه‌شنبه ۲۶ اوریل ۲۰۱۶ که مشهور به انتخابات پنجگانه است، همانطور که در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شد، دو فاتح خود را داشت. دانلد ترامپ در جبهه جمهوریخواهان با فتح ارای هر ۵ ایالت کانکتیکات، رُود آیلند، دلاوِیر، مریلند، و پنسیلوانیا اول شد و هیلاری کلینتون هم با شکست برنی سندرز در ۴ ایالت به پیروزی رسید.

شس

در جبهه دموکرات‌ها در ایالت کانکتیکات، از مجموع ۳۲۸ هزار و ۴۶۵ رای، هیلاری کلینتون با کسب ۱۶۹ هزار و ۷۶۳ رای (۵۱٫۷ درصد) در مقابل برنی سندرز با ۱۵۲ هزار و ۸۹۵ رای (۴۶٫۵ درصد) به پیروزی رسید. در این ایالت، کلینتون ۲۷ نماینده ایالتی و سندرز ۲۴ نماینده ایالتی را جذب کرد.

در جبهه جمهوریخواهان از مجموع ۲۱۲ هزار و ۱۹۰ رای، دانلد ترامپ موفق شد که با کسب ۱۲۲ هزار و ۵۱۹ رای (۵۷٫۷٫ درصد) در مقابل جان کسیک با ۶۰ هزار و ۴۴۷ رای (۲۸٫۵ درصد) و تد کروز با ۲۴ هزار و ۷۷۹ رای (۱۱٫۷ درصد) به پیروزی برسد. در این ایالت، ترامپ همه ۲۸ نماینده ایالتی را جذب کرد.

شس

در جبهه دموکرات‌ها در رود آیلند، از مجموع ۱۲۱ و ۲۵۳ رای، سندرز با کسب ۶۶ هزار و ۷۲۰ رای (۵۵ درصد) در مقابل کلینتون با ۵۲ هزار و ۴۹۳ رای (۴۳٫۳ درصد) به پیروزی رسید. سندرز، ۱۳ نماینده ایالتی و کلینتون ۱۱ نماینده ایالتی را جذب کرد.

در جبهه جمهوریخواهان، از مجموع ۶۱ هزار و ۱۷۹ رای، دانلد ترامپ با کسب ۳۹ هزار و ۵۹ رای (۶۳٫۸ درصد) در مقابل کسیک با ۱۴ هزار و ۹۲۹ (۲۴٫۴٫ درصد) و تد کروز با ۶ هزار و ۳۹۳ رای (۱۰٫۴ درصد) پیروز شد. در این ایالت، ترامپ ۹ نماینده، کسیک ۵ نماینده، و کروز یک نماینده را جذب کرد.

شس

در جبهه دموکرات‌ها در ایالت دلاویر، از مجموع ۹۳ هزار و ۶۳۳ رای، هیلاری موفق به کسب ۵۵ هزار و ۹۵۰ رای (۵۹٫۸ درصد) در مقابل سندرز با ۳۶ هزار و ۶۵۹ رای (۳۹٫۲ درصد) گردید و فاتح این ایالت شد. در این ایالت، کلینتون ۱۲ نماینده ایالتی و سندرز ۹ نماینده را جذب کرد.

در جبهه جمهوریخواهان در این ایالت، از مجموع ۶۹ هزار و ۸۹۲ رای، ترامپ موفق شد که با کسب ۴۲ هزار و ۴۷۲ رای (۶۰٫۸ درصد) در مقابل کسیک با ۱۴ هزار و ۲۲۵ رای (۲۰٫۴ درصد) و کروز با ۱۱ هزار و ۱۱۰ رای (۱۵٫۹ درصد) به پیروزی برسد. ترامپ، هر ۱۶ نماینده ایالتی را جذب کرد.

شس

در جبهه دموکرات‌ها در مریلند، از مجموع ۸۴۶ هزار و ۸۹۹ رای، کلینتون موفق شد که با ۵۳۳ هزار و ۶۵۶ رای (۶۳ درصد) سندرز با ۲۸۱ هزار و ۷۰۰ رای (۳۳٫۳ درصد) را پشت سر بگذارد. کلینتون، ۵۳ نماینده ایالتی و سندرز ۲۴ نماینده ایالتی را جذب کرد.

در جبهه جمهوریخواهان، از مجموع ۴۳۵ رهزار و ۶۰۰ رای، ترامپ با کسب ۲۳۷ هزار و ۱۳۲ رای (۵۴٫۴ درصد) موفق شد که در مقابل کسیک با ۱۰۰ هزار و ۳۳۳ رای (۲۳ درصد) و کروز با ۸۲ هزار و ۲۸۶ رای (۱۸٫۹ درصد) به پیروزی برسد. ترامپ، همه ۳۵ نماینده را جذب کرد.

شس

در جبهه دموکرات‌ها در ایالت پنسیلوانیا، از مجموع یک میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۶۳ رای، هیلاری کلینتون موفق شد با کسب ۹۱۸ هزار و ۶۴۹ رای (۵۵٫۶ درصد) در مقابل سندرز با ۷۱۹ هزار و ۹۱۱ رای (۴۳٫۶ درصد) به پیروزی برسد. کلینتون، ۹۱ نماینده ایالتی و سندرز ۵۹ نماینده را جذب کرد.

در جبهه جمهوریخواهان، از مجموع یک میلیون و ۵۷۳ هزار و ۳۳۸ رای، ترامپ موفق شد که با کسب ۸۹۲ هزار و ۷۰۲ رای (۵۶٫۷ درصد) در مقابل تد کروز با ۳۴۰ هزار و ۲۰۱ رای (۲۱٫۶ درصد) و کسیک با ۳۰۴ هزار و ۷۹۳ رای ۰۱۹٫۴ درصد) به پیروزی برسد. ترامپ همه ۱۷ نماینده ایالتی این ایالت را جذب نمود.

در حاضر، وضعیت نامزدهای انتخاباتی هر دو حزب به شکل ذیل است:

شس

هیلاری کلینتون با جذب مجموعا ۲ هزار و ۱۴۱ نماینده (یکهزار و ۶۲۲ نماینده ایالتی + ۵۱۹ ابرنماینده) و فاصله چندانی تا ۲ هزار و ۳۸۳ رای مورد نیاز جهت ورود به دور نهایی ندارد. سندرز نیز با مجموعا یکهزار و ۳۲۱ نماینده (یکهزار و ۲۸۲ نماینده + ۳۹ ابرنماینده) با فاصله زیاد در جایگاه دوم قرار دارد.

شس

دانلد ترامپ با جذب ۹۵۰ نماینده ایالتی در مقابل ۵۶۰ نماینده کروز و ۱۵۳ نماینده کسیک با فاصله زیاد پیشتاز است.

دانلد ترامپ، بلافاصله پس از پیروزی در پنج ایالت مذکور، در سخنرانی خود در سالن همایش برج ترامپ در نیویورک، اظهار داشت: «من با وجود پیشتازی تواضع پیشه می‌کنم و هنوز خود را یک نامزد احتمالی می‌دانم. برنامه‌ای برای تغییر رویکردم ندارم. آن “هیلاری منحرف” را هم به آسانی شکست خواهم داد. او حتما به یاد دارد که شوهرش بود که پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی را امضاء کرد و ما را به این روز انداخت. هیلاری، اگر مرد بود، رای او از ۵ درصد تجاوز نمی‌کرد. او دارد از کارت زنان استفاده می‌کند. او زنی است که مردان آمریکایی به او رای می‌دهند و نکته جالب اینکه اکثر زنان آمریکایی از او خوششان نمی‌آید. هیلاری، واقعا نمی‌تواند رییس جمهور خوبی شود. او از شجاعت و قدرت لازم برای روبرویی با چین و دیگر قدرتها برخوردار نیست. او از بازار کار و وضعیت مشاغل چیزی نمی‌داند. وقتی بحران سوریه و لیبی آغاز شد، از مدیریت یک تماس تلفنی اضطراری عاجز بود. بعدش هم رفت و آن سِروِر شخصی ایمیل را برای خودش ایجاد کرد و عملا از قانون تخلف کرد و هنوز پرونده مشکوک او به قوت خود باقی است و شگفتا که پیگیری نمی‌شود. اگر هیلاری دم از دفاع از حقوق زنان می‌زند، من از امنیت زنان کشورم بهتر دفاع خواهم کرد. زنان آمریکا باید بدانند که او همان کسی است که برای حمله به عراق دستش را به علامت موافقت بالا برد.

ترامپ و کلینتون فاتحان آلکر

ترامپ در مورد رقبای خود افزود: «من نمی‌دانم واقعا ائتلاف کسیک و کروز به چه معنا بود؟! باز هم که شکست خوردند. واقعا کسیک خجالت نمی‌کشد که هنوز در چرخه رقابت مانده است؟! بهترین راه برای ناک اوت کردن حریف، وارد اوردن یک مشت سنگین است. این مشت سنگین را امروز دیدیم. انصافا بهتر است کنار بکشند. دیگر همه چیز تمام است و واقعا تمام است».

هیلاری کلینتون نیز در سخنرانی جشن پیروزی خود در فیلادلفیا، اظهار داشت: «از همه مردم ۵ ایالت تشکر می‌کنم. مرهون محبت شما هستم. اکنون با این پیروزی بزرگ، به ائتلاف بزرگتری رسیدیم. در مورد آقای ترامپ باید بگویم که مرا به استفاده از کارت خانم‌ها محکوم می‌کند. اگر مبارزه برای مراقبت سلامت خانم‌ها، استفاده از کارت آنهاست پس بگذارید هر که هر چه می‌خواهد برداشت کند. ما امروز به اتحاد در حزبمان نیاز داریم. از روزولت تا اوباما درخشان و سرفراز عمل کردیم. به سناتور سندرز و طرفداران میلیونی ایشان خسته نباشید می‌گویم و تحسینشان می‌کنم. چه به من رای بدهید و چه به سناتور سندرز، دوستی و اتحاد ما دموکرات‌ها همچنان قدرتمند خواهد بود. چرا که ما می‌دانیم که دستمزدها در آمریکا کم است و نابرابری زیاد. همه چیز به ما بستگی دارد که کنار هم باشیم یا نه. پس امروز، بیش از هر چیزی به اتحاد و وحدت برای حزبمان نیاز داریم».

ترامپ و کلینتون فاتحان آلکر

سندرز، نیز در سخنرانی خود به تلاش پیوسته و مستمر خود اشاره کرد و اظهار داشت: «من ناامید نمی‌شوم. تا جایی که توان دارم مبارزه می‌کنم چرا که معتقدم بهترین شخص برای مقابله با ترامپ من هستم».

ترامپ و کلینتون فاتحان آلکر

هم ‌اکنون، کروز و کسیک توافق کرده‌اند که در انتخابات هفته آتی در ایندیانا، کسیک به نفع کروز کنار برود و در نیومکزیکو و اورگون، کروز به نفع کسیک کنار بکشد. «کوین مک‌کارتی» رهبر حزب اکثریت نمایندگان مجلس آمریکا که اهل ایندیاناست، به موفقیت ائتلاف دو نفره در این ایالت خوشبین است اما امیدی به موفقیت اتحاد کروز و کسیک در کالیفرنیا ندارد.

منابع:

http://www.foxnews.com/politics/2016/04/27/trump-completes-5-state-sweep-clinton-beats-sanders-in-most-super-tuesday-iii-contests.html

http://www.foxnews.com/opinion/2016/04/27/four-big-takeaways-from-trumps-acela-primary-triumph.html

http://www.foxnews.com/politics/2016/04/26/after-trumps-sweep-does-cruz-kasich-hail-mary-have-prayer.html

http://abcnews.go.com/Politics/live-updates-democratic-primary-results/story?id=38656418

http://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/27/donald-trump-hillary-clinton-primaries-results-general-election-sanders-delegates

http://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2016/apr/26/acela-primary-live-results-election-democrats-republicans-maryland-connecticut-pennsylvania-delaware-rhode-island

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: